Tarım arazilerinde miras yolu ile intikal, devir ve satış işlemleri 15.05.2014 tarih ve 29001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda değişiklik yapan 6537 Sayılı Kanun, Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmelik ve 03.11.2017 tarihli Gıdaş Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı talimatına göre yapılmaktadır.
 
    Bu konularla ilgili olarak Başçayır Mahallesinde bulunan  üreticilerimize Başçayır Mahallesi köy meydanındaki kahvehamede 15.12.2017 tarihinde Tarım  Arazilerinde Miras Yolu İle İntikal, Devir Ve Satış İşlemleri Bilgilendirme Toplantısı yapılmıştır. İlgili toplantıya  28 üreticimizin yanısıra,  Aydın İl Gıda tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Arazi Edindirme Şube Müdürü Figen SEZER, Köşk İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yusuf GÖKÇE, Ziraat  Yüksek Mühendisi Fatma Nur SÜZER, Ziraat Mühendisi Umur GÜNEY ve  Ziraat Teknikeri Zübeyir ÜNVER katılmışlardır. Toplantı sonunda üreticilerimizin miras ve satış işlemleri ilgili sordukları sorular cevaplandırılmıştır.